ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ MD, PhD FNSCOPE 

Παθολόγος με Εξειδίκευση στο Διαβήτη 
Διευθυντής ΕΣΥ - Παθολική Κλινική 
Ιατρείο Διαβήτη - Παχυσαρκίας ΓΝΑ ΚΑΤ 


 • Απόφοιτος Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών (1988)
 • Τίτλος ειδικότητας στην παθολογία (1996)
 • Εξειδίκευση στη Διαβητολογία [ Διαβητολογικό Κέντρο Γ.Ν.Α. ¨Λαϊκό¨- 1998  και Διαβητολογικό Κέντρο Γ.Ν. ¨Τζάνειο¨ Πειραιά - 2005
 • Εκπαίδευση στην Υπέρταση [Καρδιολογική Κλινική Γ.Ν. Ασκληπιείο Βούλας] - 2013
 • Εκπαίδευση στην αντιμετώπιση της Παχυσαρκίας [ Εθνικός Εκπαιδευτής για την Ελλάδα - Scope National Fellow (Specialist Certification of obesity Professional Education : SCOPE- IASO/IOTF) .
 • Διδακτορική διατριβή : Αριστούχος Διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (2007) .
 • Ιατρική Υπηρεσία μετά τη λήψη της ειδικότητας στο δημόσιο :
 • 1998-2002 [παροχή υπηρεσιών στο ΙΚΑ ως Ιατρός-Παθολόγος του Ιδρύματος]
 • 2002 και εντεύθεν στο Ε.Σ.Υ
 1. Γ.Ν.Μ Έλενας Βενιζέλου - Επιμ. Β΄
 2. Γ.Ν. Κορίνθου - Επιμ. Α΄ 
 3. Γ.Ν. Ασκληπιείο Βούλας - Επιμ. Α΄ & εξέλιξη σε  Διευθυντής 
 4. Γ.Ν. Αττικής ¨ΚΑΤ¨ Διευθυντής 


 • Επιστημονικό & Εκπαιδευτικό έργο :
 • Κατά τη διάρκεια της θητείας μου στο Ε.Σ.Υ , έχω υπάρξει υπεύθυνος οργάνωσης και λειτουργίας ειδικών ιατρείων [ Διαβήτη , Λιπιδίων , Παχυσαρκίας ] , καθώς και υπεύθυνος προγραμμάτων εκπαίδευσης ειδικευόμενων ιατρών.
 • Συγγραφέας σε δεκαπέντε (15) επιστημονικά βιβλία .
 • Τριακόσιες δεκαοκτώ (318) επιστημονικές εργασίες που έχουν ανακοινωθεί σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια .
 • Εκατόν τριάντα μία (131) ερευνητικές εργασίες (papers) που έχουν δημοσιευθεί σε έγκριτα Ελληνικά και Διεθνή περιοδικά (107.30 Impact Points )
 • Εκατόν οκτώ (108) Citations .
 • Κριτής άρθρων (Reviewer) σε 3 διεθνή περιοδικά (¨ Τhe Journal of Clinical Psychopharmacology ¨ . ¨Journal of Diabetes and its Complications¨ , ¨British Journal of Medicine and Medical Research¨  , Medical Science Monitor .
 • Εβδομήντα έξη  (134) συμμετοχές ως [ Πρόεδρος - Μέλος ] σε Οργανωτικές και Επιστημονικές Επιτροπές , Προεδρεία Συνεδρίων , Συμποσίων & άλλων Επιστημονικών Εκδηλώσεων .
 • Εκατόν δέκα επτά  (157) εισηγήσεις με ομιλίες σε ιατρικά συνέδρια & σεμινάρια .
 • Διακόσιες εξήντα οκτώ (298) συμμετοχές σε Ελληνικά και διεθνή ιατρικά συνέδρια .
 • Άλλες επιστημονικές δραστηριότητες (Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα)
 • Συμμετοχή σε δύο ερευνητικά πρωτόκολλα του Διαβ. Κέντρου - Α΄ΠΠΚ , Π.Γ.Ν. Λαϊκό . Πιστοποιητικό Καθηγητή κ. Ν. Κατσιλάμπρου Δ/ντή Διαβητολογικού Κέντρου , (1998).
 • Συμμετοχή σε έξι (6) ερευνητικά πρωτόκολλα του Διαβ. Κέντρου - ¨Τζάνειου¨ Νοσοκ. Πειραιά  Κέντρου (2004).
 • Επιστημονικά Υπεύθυνος στην διεξαγωγή έρευνας με θέμα « Μελέτη της Παιδικής Παχυσαρκίας σε Παιδιά Σχολικής Ηλικίας ( Δημοτικού ) , Σχολ. Έτος 2004 - 2005 » . Επιστημονικός Φορέας : ΠΓΝ ¨Λαικό¨ (Προπ. Παθολογική Κλινική ¨Λαικό¨ , Καθηγητής : Ν. Κατσιλάμπρος, & ¨Παίδων Αγ. Σοφία¨Α΄ Παιδ/κη Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών Καθηγητής : Γ. Χρούσσος) .Έγκριση κατόπιν γνωμοδότησης του Τμήματος Ερευνών Τεκμηρίωσης και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (2004 ) .
 • Συμμετοχή στην πολυκεντρική μελέτη ¨ IMPROVE ¨ ( μη παρεμβατική φαρμακευτική μελέτη ) της εταιρείας Novo Nordisk Ελλάς ΕΠΕ.
 • Συμμετοχή στην πολυκεντρική μελέτη ¨ ONSET ¨ ( μη παρεμβατική φαρμακευτική μελέτη ) της εταιρείας Sanofi - Aventis .
 • Συμμετοχή σε Διοικητικά και Επιστημονικά Συμβούλια , διάφορες Επιτροπές Επιστημονικού χαρακτήρα, Ιατρικές Επιστημονικές Εταιρείες κλπ.
 • Μέλος Επιστημονικής Επιτροπής περιοδικού ¨ Γλυκειά ζωή ¨ της Παν. Ομοσπ. Σωματ.-Συλλ. Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη .
 • Αναπληρωματικό μέλος στο Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής Επιμελητών Ιατρών Ε.Σ.Υ στο Πε.Σ.Υ.Π Πελοποννήσου - Θέσεις Επιμ. Β΄ Αναισθησιολογίας .
 • Συντονιστής στην Ομάδα Εργασίας : Αντιμετώπιση Παχυσαρκίας . Ελληνική Ιατρική Εταιρεία Παχυσαρκία , 2005 .
 • Μέλος Επιτροπής Εκπαίδευσης Γ.Ν. Κορίνθου (2006 )
 • Αναπληρωματικό μέλος Δ.Σ Γ.Ν. Κορίνθου (2007 - 2009)
 • Αναπληρωματικό μέλος Ε.Σ Γ.Ν. Κορίνθου (2008)
 • Μέλος Ομάδας Εργασίας ¨Διαβήτης & Καρδιά¨ της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας.
 • Αναπληρωματικό μέλος Ε.Σ Γ.Ν. Ασκληπιείο Βούλας .
 • Μέλος στην Εθνική Επιστημονική Επιτροπή ΠΑΙΔΕΙΑΤΡΟΦΗ by EPODE EUROPEAN NETWORK
 • Τακτικό μέλος Πενταμελούς Συμβουλίου Αξιολόγησης Ιατρών στην 2η ΥΠΕ , Αρ. Πρωτ. ΔΥ1δ/Γ.Π.80759 ΣΧΕΤ 80725
 • Μέλος Επιστημονικής και Γνωμοδοτικής Επιτροπής της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας και του Εθνικού Κέντρου Διαβήτη για το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την πρόληψη και αντμετώπιση του Σακχαρώδους Διαβήτη και των επιπλοκών του , 2012 Αθήνα .
 • Μέλος Ελληνικής Εταιρείας Λοιμώξεων
 • Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία (Μέλος Δ.Σ / 2009 , 2010 , 2011 )
 • Ελληνική Ιατρική Εταιρεία Παχυσαρκίας ( Μέλος Δ.Σ/ 2005 - 2006 , 2007- 2008 )
 • Μέλος Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας
 • Εταιρεία Μελέτης Παραγόντων Κινδύνου για Αγγειακά Νοσήματα ( Πρόεδρος Δ.Σ 2008-2018 )
 • Εταιρεία Παθολογίας Ελλάδος [ Γενικός Γραμματέας ΔΣ 2018 - 2019 ] 
 • Member of the European Association for the Study of Diabetes (EASD member 2014 , 2015 , 2016)
 • Member of the International Diabetes Federation (IDF)
 • Member of the European Atherosclerosis Society
 • Scope National Fellow [ Specialist Certification of obesity Professional Education (SCOPE- IASO/IOTF)]
 • Αναπληρωτής Διευθυντής Σύνταξης στο περιοδικό " The International Journal of Caring Sciences (IJCS) " 
 • Member of  " The New York Academy of Sciences " since 1994 


 • Αξιολογήσεις τελευταίας δεκαετίας (2008- 2018 / μέσος όρος]
 • Επιστημονική Συγκρότηση και Κατάρτιση : 9.8
 • Επιστημονικό Έργο : 9.7
 • Ερευνητικό Έργο : 9.6
 • Κλινικό Έργο : 9.8
 • Οργανωτική Εμπειρία : 9.8
 • Διοικητική Ικανότητα : 9.5
 • Συνεργασία : 9.4
 • Συμπεριφορά προς τους Ασθενείς : 9.6
 • Συμμετοχή στις δραστηριότητες του τμήματος : 9.7
 • Συμμετοχή στις γενικές δραστηριότητες του Νοσοκομείου : 9.6
 • Ήθος γιατρού Ε.Σ.Υ σε ώρα Υπηρεσίας : 9.6
 • ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 10ΕΤΙΑΣ = 9.64

 • Συστατικές Επιστολές
 • 1) Επιστολή κ. Α. Αρχιμανδρίτη ( Γαστρεντερολόγου - Επίκουρου Καθηγητή Παν/μίου Αθηνών) προς τον Καθηγητή Bασίλειο Γολεμάτη ( Δντή Α' Προπαιδευτικής Χειρουργικής Κλινικής Παν/μίου Αθηνών ), Αθήνα 4\10\1991 .
 • 2) Επιστολή κ. Γ.Μ Παπαδημητρίου ( Επίκουρου Καθηγητή Παν/μίου Αθηνών - Δντή Ρευματολογικής Κλινικής 251 Γ.Ν.Α ) προς τον Καθηγητή Βασίλειο Γολεμάτη ( Δντή Α' Προπαιδευτικής Χειρουργικής Κλινικής Παν/μίου Αθηνών ) Αθήνα 1991 .
 • 3) Επιστολή Δρ. Ι . Χ. Σιατερλή ( Ειδικού Παθολόγου - Δ/ντού Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείου Κρατουμένων « Ο Άγιος Παύλος» προς τον Καθηγητή Βασίλειο Γολεμάτη ( Δντή Α' Προπαιδευτικής Χειρουργικής Κλινικής Παν/μίου Αθηνών ) ,Αθήνα 1/10/1991 .
 • 4) Επιστολή - Βεβαίωση Καθηγητού κ. Ν. Κατσιλάμπρου ( Δντή Α΄ Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής και του Διαβητολογικού Κέντρου , Πανεπιστημίου Αθηνών ) . Αθήνα 02/01/98 .
 • 5) Επιστολή κ. Α. Μελιδώνη (Δντή Διαβητολογικού Κέντρου ¨Τζάνειου¨ Νοσοκ. Πειραιά) -2004.
 • 6) Επιστολή Διευθυντού Παθολογικού Τομέα Γ.Ν. Κορίνθου , 2008.
 • 7) Επιστολή Διευθυντού Παθολογικής Κλινικής Γ.Ν. Κορίνθου ,  2008.
 • 8) Επιστολή Γ. Δημητριάδη [Καθηγητή Παθολογίας & Σακχαρώδη Διαβήτη - Αττικό Νοσ. Παν. Αθηνών/2015]
 • Κοινωνική δράση
 • Από το 1997 μέχρι και σήμερα έχω αναπτύξει δράση στα πλαίσια της ενημέρωσης του κοινού σε θέματα πρόληψης και αντιμετώπισης των παραγόντων καρδιαγγειακού κινδύνου με σειρά από ομιλίες σε εκδηλώσεις ενημέρωσης κοινού από ιατρικές εταιρείες και άλλους φορείς , αλλά και με συγγραφικό έργο στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο .
 • Από το 2014 , συμμετέχω ενεργά [εθελοντική συμμετοχή ] στις εργασίες του Ανοικτού Πολυιατρείου Περάματος της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης « Γιατροί του Κόσμου - Ελληνική Αντιπροσωπεία » προσφέροντας σε τακτική βάση τις ιατρικές μου υπηρεσίες .