Εντυπο Ενημέρωσης Κοινού :  https://www.empakan.gr/images/pdf_content/empakan_ekstrateia_enimeroseis_2013-14.pdf

Υπέρταση - Μύθοι και Αλήθειες :  https://www.empakan.gr/images/pdf_content/enimerotika_arthra/mialypertasi.pdf

Το πρόβλημα της Παχυσαρκίας :  https://www.empakan.gr/images/pdf_content/enimerotika_arthra/topropaxys.pdf

Παχυσαρκία -Αίτια & Φαρμακευτική αντιμετώπιση :  https://www.empakan.gr/images/pdf_content/enimerotika_arthra/paxisarkiaaitia.pdf

Παχυσαρκία και Καρδιαγγειακά νοσήματα:  https://www.empakan.gr/images/pdf_content/enimerotika_arthra/paxkaikardia.pdf

Δίαιτα & Ασκηση κατά της Χοληστερίνης:  https://www.empakan.gr/images/pdf_content/enimerotika_arthra/diaitakaiaskisi.pdf  

Εμηνόπαυση και χοληστερόλη:  https://www.empakan.gr/images/pdf_content/enimerotika_arthra/eminkaixolister.pdf

Χοληστερόλη και παιδική ηλικία :  https://www.empakan.gr/images/pdf_content/enimerotika_arthra/xolipaidil.pdf