• Στο Διαβητολογικό Ιατρείο γίνεται εκπαίδευση (θεωρητική και πρακτική) ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού για το σακχαρώδη διαβήτη .
  • Επίσης δίνεται η δυνατότητα 3μηνης εκπαίδευσης , ιατρών ειδικευόμενων στη παθολογία , στο πλαίσιο της ειδικότητας τους . 
https://diabetesjournals.org/diabetes